AGB

Madde 1 Geçerlilik alanı

DENIOS AG, sadece aşağıda belirtilen teslimat koşullarının sipariş anındaki geçerli sürümü temelinde ürünleri teslim eder. Bu koşulları siparişinizle birlikte kabul etmiş olursunuz. Teslimatlar, sadece sanayi kuruluşları, ticari işletmeler, esnaflar, birlikler, belediye kurumları ve benzer kurumlara yapılır.

Madde 2 Teklif ve sözleşme akdi

(1)DENIOS AG siparişin kabul edildiğini on gün içinde yazılı olarak teyit ederse veya teslimatı gerçekleştirirse, teslimat sözleşmesi kapanmış olarak kabul edilir. Alıcının her siparişi, alıcı için bağlayıcıdır. (Online) katalogdaki yazım, baskı ve hesaplama hatalarında, DENIOS AG sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
(2) DENIOS AG, tedarik riski üstlenmez. Bir ön tedarikçinin DENIOS AG’nin müdahil olmadığı bir nedenle hizmet vermemesi durumunda, DENIOS AG sözleşmeden vazgeçme hakkına sahiptir.
(3) DENIOS AG teklifler verdiğinde, bu teklifler bağlayıcı değildir. Kabul beyanının ve tüm siparişlerin yasal olarak geçerli kabul edilmeleri için, DENIOS AG’nin beyanı ve siparişleri yazılı, teleks yoluyla veya elektronik ortamda / yazılı olarak onaylaması gerekir. Bu, tüm tamamlama işlemleri, değişiklikler veya bağlı sözleşmeler için de geçerlidir.
(4) DENIOS AG’nin katalog veya ürün açıklamaları ve beyanları (örn. performans açıklamaları, DIN normlarının referans alınması, vb.), bir garanti üstlenmeyi içermez. Bir garantinin üstlenilmesi için sadece DENIOS AG’nin açık yazılı beyanları esas teşkil eder.
(5) Alıcı, gönderiyi teslim almakla yükümlüdür Bir gönderinin teslim alınması reddedilirse, DENIOS AG, yazılı beyanla sözleşmeden caymak ve sözleşme koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle zarar tazmini talep etmek hakkına sahiptir.
(6) Online mağazadaki süreli teklifler sadece gösterildikleri süre boyunca geçerlidir. Ürünleri özenli şekilde stokta tutmamıza rağmen, bir kampanya ürünü öngörülenden daha hızlı şekilde tükenebilir. Bu nedenle DENIOS AG teslimat garantisi vermemektedir. Stoklar yeterli olduğu sürece kuralı geçerlidir.
(7) Standart katalog ürünlerinin siparişleri (aşağıdaki istisnalar hariç) ücretsiz olarak iptal edilebilir. Normal standart katalog teklifimiz dışındaki özel tedariklerin, sipariş üzerine yapılan üretimlerin (her türlü konteynır, ısı konteynırları/kutuları, soğutma konteynırları, hava teknolojisi sistemleri), her türlü özel üretimin ve özel fiyatlı teslimatların (örn. miktar indirimi verilmişse) siparişleri iptal edilemez. Sadece istisnai durumlarda (sadece DENIOS AG ile mutabık kalınarak), sipariş üzerine yapılan üretimler (her türlü konteynır, ısı konteynırları/kutuları, soğutma konteynırları, hava teknolojisi sistemleri) sipariş verildikten en geç 5 işgünü sonra iptal edilebilir; bu gibi durumlarda sipariş değerinin % 15’i tutarında bir iptal ücreti (gerçek üretim durumundan bağımsız olarak) müşteri tarafından DENIOS AG’ye ödenmelidir.

Madde 3 Fiyatlar / Fiyatların belirlenmesi

(1) DENIOS AG, prensip olarak sipariş sırasında güncel (online) katalogda listelenen fiyatı (Euro cinsinden) faturalandırır. Fakat DENIOS AG’nin sipariş verildikten sonra onayladığı veya teslimatı gerçekleştirirken hesapladığı fiyat bağlayıcıdır.
(2) Fiyatlar, (teklifte veya katalogda farklı düzenlemeler yapılmamışsa) ambalaj dahil ve Almanya içindeki teslimatlar için kamyondan indirme hariç adrese teslim fiyatlardır (adalar hariç). Fabrika teslimi teslimatlarda oluşan nakliye ve ambalajlama giderleri, normal fiyatlara ek olarak ayrı şekilde faturalandırılır. Tüm fiyatlara geçerli Katma Değer Vergisi (%19 veya teknik literatür için %7) eklenir ve bu fiyatlar, Almanya’daki bir teslim adresine yapılan teslimatlar için geçerlidir.

Madde 4 Teslimat ve hizmet süresi / Riskin aktarılması

(1) DENIOS AG, kısmi teslimatlar yapma ve kısmi hizmet verme hakkına sahiptir.
(2) Zorunlu haller veya başta grev, lokavt, idari yönergeler, vb. gibi DENIOS AG’nin hizmeti vermesini zorlaştıran veya imkansız hâle getiren olaylar nedeniyle ortaya çıkan teslimat ve hizmet gecikmelerinde, bu gecikmeler DENIOS AG’nin tedarikçilerinde veya bunların alt tedarikçilerinde oluşsa dahi DENIOS AG, bağlayıcı şekilde mutabık kalınmış sürelere ve tarihlere uymama hakkına sahiptir. Bu gibi durumlar, DENIOS AG’ye teslimatı veya hizmeti engelleme süresi kadar uygun bir süre boyunca erteleme veya yerine getirilmemiş bir bölüm nedeniyle sözleşmeden tamamen veya kısmen cayma hakkını verir.
(3) Aksi taktirde, DENIOS AG, sadece DENIOS AG’nin bir temsilcisinin veya icra yardımcılarının kasıtlı veya kaba kusurlu olması durumunda hizmetin gecikmesi için yasal mevzuata göre sorumludur. Hizmetin geciktiği diğer durumlarda, DENIOS AG’nin hizmete ek olarak veya hizmetin yerine zarar tazmin sorumluluğu, teslimatın gecikmeden etkilenen kısmının değerinin % 5’i ile sınırlanır. Alıcının diğer talepleri, DENIOS AG’ye belirtilen hizmet süresinin dolmasından sonra da hükümsüzdür. Ölüm, yaralanma veya sağlık sorunları nedeniyle sorumluluğun yerine getirilmemesi, mevcut sınırlamanın dışındadır.
(4) Teslimat mümkün olmazsa, alıcı, yasal mevzuatlara göre zarar tazmini talep etme hakkına sahiptir. Fakat alıcının hizmete ek olarak veya hizmetin yerine ve gereksiz harcamaların tazmini için zarar tazmin talebi, teslimatın imkansızlık nedeniyle kullanılamayan kısmının değerinin %5’i ile sınırlıdır. Teslimatın imkansızlığı nedeniyle alıcının diğer talepleri bundan muaftır. Bu sınırlama; kasıt, kaba kusur veya ölüm, yaralanma veya sağlık sorunları nedeniyle sorumluluk doğması durumunda geçersizdir. Alıcının sözleşmeden cayma hakkı bundan etkilenmez.
(5) Gönderinin taşıma işlemini yapacak kişiye geçmesi veya gönderme amacıyla DENIOS AG’nin deposundan çıkması durumunda, risk, siparişi verene geçer. Nakliye DENIOS AG’nin kabahati olmadan imkansız olursa, risk, nakliyeye hazır olma durumunun bildirilmesi ile birlikte sipariş sahibine geçer.
(6) Teslimat, genel olarak sipariş girişinden hemen sonra veya üründe açıkça belirtilmiş teslimat sürelerinde gerçekleşir. Sipariş sahibi, teslim süresinden sapmalar hakkında bir sipariş onayı veya ayrı bir bilgilendirme yazısıyla zaman kaybetmeden bilgilendirilir.

Madde5 Garanti / Sorumluluk

(1) Satın alınan ürün hakkında DENIOS AG’nin maddi kusur sorumluluğu, teslim tarihinden itibaren iki yıldır. "5/10 yıl garanti logosu" bulunan ürünler için, tamamlayıcı olarak uzatılmış süre geçerlidir. Bu süre, hareketli parçalar (örn. tekerlekler, yaylar, miller), boyalar, tüketim ürünleri ile sarf malzemeleri ve elektrikli parçalar için geçerli değildir. Garanti hakkı, ürüne düzenli, uzmanca bakım ve periyodik bakım yapılmasını gerektirir. İstek üzerine, garanti hakkınızı emniyete almak için uygun ücretli bir (garanti) bakım sözleşmesi teklif ediyoruz.
(2) DENIOS AG, DENIOS AG’nin bir temsilcisinin veya icra yardımcılarının kasıtlı veya kaba kusurlu olması durumunda yasal mevzuata göre sorumludur. Bunun dışında, DENIOS AG ölüm, yaralanma veya sağlık sorunları nedeniyle veya önemli sözleşme yükümlülüklerinin kusurlu şekilde ihmal edilmesi nedeniyle sadece ürün sorumluluğu yasasına göre sorumludur. Önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlali için zarar tazmin talebi, sözleşmeye özel, öngörülebilen zararlarla sınırlıdır. Teslim edilen malın örneğin diğer eşyalardaki hasarlar gibi alıcının hukuki menfaatlerine verdiği zararlara yönelik sorumluluk tamamen bunun dışındadır.
(3) Yukarıdaki 2. paragrafın düzenlenmesi, hangi hukuki nedenle olursa olsun, özellikle de kusurlar, borç ilişkisindeki yükümlülüklerin ihlal edilmesi veya izinsiz eylemler olmak üzere hizmetin zarar tazminine ek olarak ve hizmetin yerine zarar tazmini ile ilgilidir. Bu düzenleme, gereksiz harcamalar için tazminat talebi için de geçerlidir.
(4) DENIOS AG, üçüncü şahıslardan temin ettiği ve değiştirmeden alıcıya ilettiği teslimattaki maddi kusurlardan sorumlu değildir; kasıt veya ihmal nedeniyle oluşan sorumluluk bundan etkilenmez.
(5) HGB Madde 377’nin yönetmeliği bundan etkilenmez.
(6) Kurallara uygun şekilde iddia edilen ve ispatlanan kusur bildirimleri, DENIOS AG tarafından yerine teslimat veya düzeltme yoluyla karşılanacaktır. İlave karşılama ikinci kez başarısız olursa, alıcı, sözleşmeden cayma veya satın alma fiyatını azaltma hakkına sahiptir.

Madde 6 Mülkiyeti muhafaza kaydı

(1) İş ilişkisi nedeniyle alıcıya karşı oluşan tüm talepler ve bunun dışında, DENIOS AG’nin devam eden iş ilişkileri nedeniyle alıcıya karşı mevcut olan tüm alacakları karşılanana kadar, teslimat konusu mal DENIOS AG’nin mülkiyetinde kalır.
(2) DENIOS AG’nin münferit alacakları devam eden bir faturaya aktarılır ve bakiye çekilir ve kabul edilirse de mülkiyeti muhafaza kaydı devam eder.
(3) Alıcının mülkiyet hakkı saklı olan malın yeniden satılmasından doğan alacaklarından, alıcının vazgeçilen alacaklardan elde ettiği tüm güvencelerle birlikte DENIOS AG lehine vazgeçilir. Bunlar, mülkiyet hakkı saklı olan mal gibi güvence kapsamında değerlendirilir.
(4) Alıcı ödeme zorluğuna düşerse, alıcının aşırı borçlanması durumu oluşursa, alıcı ödemelerini durdurursa veya alıcı iflas başvurusunda bulunursa, DENIOS AG satın alma sözleşmesinden veya satın alma sözleşmesinin bölümlerinden yazılı beyanla cayabilir. Cayma hakkı, iflas işlemlerinin başlamasına kadar yürürlüğe sokulmalıdır. Alıcı, ödeme zorluğunun başlaması, aşırı borçlanma veya ödemelerin durdurulması konusunda DENIOS AG’yi zaman kaybetmeden bilgilendirilmelidir. DENIOS AG, mülkiyet hakkı saklı olan malın yeniden satılmasını, işlenmeye devam edilmesini ve ürünlerin ortadan kaldırılmasını yasaklayabilir. İflas mevzuatının yönetmelikleri bundan etkilenmez.

Madde 7 Ödeme

(1) Aksi üzerinde mutabık kalınmadıkça, DENIOS AG’nin faturaları fatura tarihini takip eden 30 gün içinde eksiksiz olarak ödenmelidir. Fatura tarihini takip eden 10 gün içinde yapılan ödemelerde, DENIOS AG, ürün değerini temel alarak %2 ıskonto yapar. Sipariş sahibi, fatura tarihini takip eden 30 günün geçmesinden sonra temerrüde düşer.
(2) DENIOS AG, sipariş sahibinin aksini belirtmesine rağmen ödemeleri sipariş sahibinin daha önceki borçlarına mahsup etme ve yapılan hesaplamalar hakkında sipariş sahibini bilgilendirme hakkına sahiptir. Giderler ve faizler oluşmuşsa, DENIOS AG, ödemeleri önce giderlere, daha sonra faizlere ve son olarak esas alacağa mahsup etme hakkına sahiptir.
(3) Sipariş sahibi temerrüde düşerse, DENIOS AG, DENIOS AG daha yüksek bir zarar ispat etmediği sürece temerrüt anından itibaren yasal miktarda faiz işletme hakkına sahiptir.

Madde 8 Değişiklikler / Hatalar

DENIOS AG, her an tasarım değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Fakat bu tür değişiklikleri daha önce teslim edilen ürünlerde de yapma yükümlülüğü yoktur. Fiyat değişiklikleri, model değişimi, hata ve baskı hataları yapma hakkı saklıdır.

Madde 9 İade hakkı - Risksiz satın alma

DENIOS’ta ürünleri risksiz satın alırsınız. 30 günlük (teslimat tarihinden itibaren) iade hakkı sayesinde, beğenmediğiniz ürünleri iade edebilirsiniz. Bize iade talebinizi bildirmenizden sonra ürünü iade alma işlemlerini başlatırız. Yapılan alacak kaydı ile fatura hemen iptal edilir.

İade alma işlemi, ürünün kullanım izleri içermemesi ve hâlâ orijinal ambalajında olması durumunda gerçekleşebilir. Bu nakliyenin yarattığı tehlike ve giderleri müşteri üstlenir.

Bu iade hakkı; normal standart katalog teklifimiz dışındaki özel tedariklerin, sipariş üzerine yapılan üretimlerin (her türlü depo, konteynır, ısı konteynırları/kutuları, soğutma konteynırları, hava teknolojisi sistemleri), her türlü özel üretimin ve özel fiyatlı teslimatların (örn. miktar indirimi verilmişse) siparişleri için geçerli değildir.

Madde 10 Verilerin kaydedilmesi ve işlenmesi

Ticari bir organizasyonun günümüzdeki gerekliliklerini karşılamak için, bizde, müşterilerimizin kişisel ve kurumsal verileri bilgi işlem teknolojileri kullanılarak kaydedilir ve işlenir.

Madde 11 Mahkeme yeri / İfa yeri

Yasa kapsamında tüccarlarla olan sözleşme ilişkilerinin neden olduğu tüm hukuki ihtilaflar için mahkeme yeri, Bad Oeynhausen’dir.

Madde 12 Uygulanan hukuk

DENIOS AG ve sipariş sahibi arasındaki iş ilişkileri ve tüm hukuki ilişkiler için sadece Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yasaları geçerlidir. Birleşmiş Milletler’in uluslar arası ürün satın alma hakkındaki CISG adlı sözleşmesi uygulanmaz.

Madde 13 Son hükümler

Bu çalışma koşullarındaki bir hüküm veya diğer mutabakatlar kapsamındaki bir hüküm geçerliliğini yitirmişse veya yitirirse, diğer tüm hükümlerin veya mutabakatların geçerliliği bundan etkilenmez. Fiyat değişiklikleri, model değişimi, hata ve baskı hataları yapma hakkı saklıdır.

Memnuniyetiniz

Müşteri olarak DENIOS’tan memnun olmanız en öncelikli hedefimizdir. Buna rağmen "bir şeyler olursa", lütfen bizimle görüşün. Birlikte mutlaka mantıklı bir çözüm bulabiliriz.