DENIOS Felsefesi

Küresel çevrenin önemi ve suyun korunması söz konusu olduğunda ilk olarak DENIOS akla gelir. İşte bu amaçla, 25 yılı aşkın bir süredir insanın çevreye olan olumsuz etkisini en aza indirecek ürünler geliştirmekteyiz. Böylece, yeraltı sularını, içmesuyu olarak ve sanayide kullanmak için koruyabilir ve patlayıcı maddelerin riskini bertaraf edebiliriz. Bu şekilde de, ekosistemi bir bütün olarak koruyabiliriz.

Ancak her daim aklımızda bulundurduğumuz bir husus, müşterinin değeridir. Güvenliğiniz için DENIOS sizlere, test edilmiş ve onaylanmış ürünler sunmaktadır. Firmalara, kazalara ve insan hatalarına bağlı durumlara karşı birçok koruyucu önlemlerle destek olmaktayız.

Doğal kaynaklarımızın bakımı ve korunması sürekli bir çaba gerektirir. Eğer, gelecek nesillere zarar görmemiş bir çevre bırakmak istiyorsak, o zaman, bugün doğru tercihleri yapmamız gerekiyor demektir.

Buluşlarımız, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve istekli çalışanlarımız, tehlikeli maddelerin saklanması ve iş güvenliği ürünlerinde dünyanın önde gelen bir firmasını oluşturmamıza yardımcı oldular.
Almanya, Avrupa ve ABD'de 15'in üzerinde noktada ve beş ticari alanda faaliyette bulunmaktayız. Evrim yaratan ürünlerimiz, şu an 600 çalışanı olan firmamızın çok kısa bir sürede büyümesini sağlamıştır. Ekoloji ve ekonomi, tamamıyle birbirinden bağımsız kavramlar değillerdir. Çevrenin korunmasındaki büyük başarımız, bu konudaki haklılığımızın en büyük kanıtıdır.

Yönlendirme
İlk görüşmeden itibaren mühendislerimiz; depolama, konteyner türü, depolama miktarı, çalışma ortamı, özel üretim ihtiyaçları, mevzuat, bütçe gibi konularda ihtiyaçlarınızı en doğru şekilde belirleyeceklerdir.

Planlama
Sipariş alındığı andan itibaren teknik çalışma başlamaktadır. Bütün proje boyunca size yardımcı olmak üzere bir proje lideri hizmetinize tahsis edilmektedir.

Üretim
Denios; Almanya, Fransa, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu modern tesislerde; hızlı, yüksek kalitede ve en yakınınızda üretim yapmayı garanti etmektedir.

Bakım
Düzenli bakım çalışmaları tesislerinizin sorunsuz bir şekilde faaliyet göstermesini temin etmektedir. Faaliyetlerinizin güvenliğinin ve teçhizatlarınızın işlerliğinin uzun süreli olması için bakım hizmeti de verilmektedir.

Tehlikeli Maddelerin Güvenli Bir Şekilde Sevk ve İdaresi
Tehlikeli maddeler birçok sanayide günlük olarak kullanılmaktadır. Bu maddelerin daha güvenli bir şekilde idare edillebilmesini teminen, paletten, yangına dayanıklı konteynerlere kadar geniş bir ürün yelpazesi ile yanıcı, zehirli, oksitleyici ve su kirletici maddelerin mevzuata uygun bir şekilde depolanması, insanların ve çevrenin korunması Denios tarafından amaç edinilmiştir.

Duruma özel yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunda, içine girilebilen konteynerlerden depolama yapılan konteynerlere veya büyük ölçekli kullanıma hazır tehlikeli madde depolarına kadar yüksek kaliteli ürünlerimiz ile çözümler geliştirilmektedir. Standart olarak ürettiğimiz ürünler ile özel üretimler arasında benzer uygulama avantajlarından faydalanılmaktadır.
Tehlikeli maddeler ister
açık veya kapalı alanlarda, ister pasif veya aktif bir şekilde, isterse de yangın koruma seviyesiF90/ REI 120olarak veyasu koruma alanlarında depolanmış olsun; ürünlerimizin güvenliklioluşları; TÜV, Dekra, resmi malzeme kontrol enstitüsü (MPA) ve Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) tarafından birçok defa denetleme ve testleri yapılarak tasdik edilmiştir. Bu sayede, hem mevzuata uygun hem de sigortacılar tarafından kabul görecek bir şekilde tehlikeli maddelerin depolanması temin edilmektedir.

Verimli Isıtma, Kaynatma veya Soğutma
Sıcaklığa hassas maddelerin hazırlanması ve bu maddelere kolay erişimin sağlanması; kimya, ilaç ve gıda sanayilerindeki üretim süreçlerinde belirleyici bir rol oynar. Ancak, kullanılan maddelerin malzeme özellikleri, çeşitli üretim süreçlerinin yapılarına göre belirli bir şekilde farklılık gösterebilir.

Buna ilaveten, otomasyona dayalı üretimler ve verimlilik ihtiyaçları artmaktadır. Hali hazırda, üretim ve çevrel birim süreçlerinde, termal kontrol sistemlerinin bir araya getirilmesi ve uyumu gereklilik arz etmektedir. Sabit sıcaklığın muhafazası ve ısıtma hızı da, artık, fazlaca önemli bir parametre haline gelmiştir.

Standart ve özel çözümlerin geliştirilmesinde uzman bir kadroya sahibiz: özel konteynerler için termal teknoloji, ısıtma kutuları ve odaları, soğutma ve iklim kontrol teknolojisi. Kıymetli kaynakların tutarlı kullanımında, enerji verimliliği konusu önemli bir rol oynamaktadır. Denios; bu amaca tam anlamıyla ulaşmak için kendisini adamış ilk üreticilerden bir tanesidir.

Hassas Malzemelerin Güvenli Bir Şekilde Sevk ve İdaresi
Her bir üretim süreci için yüksek teknoloji teçhizatların esnek bir şekilde kullanılabilmesi hayati bir önem taşımaktadır. Teknik ve güvenli odalarımızın yaratıcı yapısıyla, müşterilerimizin isteği doğrultusunda üretim şartlarımız anında değiştirilebilmektedir. Denios'un teknik ve güvenli odaları, hareket aktarma hattıyla alakalı alanda bile teknik teçhizatın güvenli bir şekilde konuşlandırılması için hazırlanmış seyyar konteyner sistemleridir.

DENIOS teknik/güvenlik odaları, lityum iyon piller için depolama ve test odaları olarak kendilerini kanıtlamışlardır.

Teknik/güvenlik odaları, yüksek teknoloji teçhizatların herhangi bir ortamda kolaylıkla kullanabilmelerini mümkün kılmaktadır. Hem esnek ve seyyar hem de güvenli ve korumalı. İster devam eden üretime ilave edilmiş ayrı bir birim olarak, isterse tamamen bağımsız bir sistem olarak, faaliyet gereklerine cevap verebilecek şekilde kurgulanabilir.

Bu harici istasyonlar, en üst seviye ihtiyaçları karşılamakta olup, istenmeyen dış etkenlere karşı koruma sağlamaktadırlar. Bu şekilde, hassas teknik teçhizatın tam zamanlı çalışmasını temin eder. Tercihe bağlı olarak, havalandırma, uygun sıcaklık kontrolü, aktif veya pasif yangına karşı koruma, üst seviye güvenlik için giriş-çıkış kontrolü de ilave edilebilir.